KVVM
energiapazarlás hulladék vízpazarlás közlekedés
Magyarországon sajnos ma már átlagosan 1 kg/nap
szemetet „termelünk” fejenként.

Ez azt jelenti, hogy egy átlagos háztartásban évente 300-320 kg/fő hulladék keletkezik, amihez további
150-170 kg/fő hulladék járul a közterületekről és a munkahelyekről összegyűjtött "kommunális" hulladék formájában. 2006-ban kb. 5 millió tonna települési szilárd hulladék keletkezett, ami kb. 3 Gellért-hegynek felel meg.

E mennyiségből közel 52 kg/fő kerül szelektíven begyűjtésre, majd hasznosításra, 42 kg/fő a fővárosi hulladékégetőben energetikai hasznosításra. A maradék 80% (376 kg/fő) továbbra is hulladéklerakókba kerül.

Bár a szelektív gyűjtési rendszer mintegy 4,5 millió lakos számára elérhető, amint az az előbbi számokból is látszik,
van még fejlődnivalónk e területen.

A hulladék kezelés területén két fontos
dolog van, amit egyéni szinten tehetünk!

A környezettudatos ember törekszik arra, hogy a képződő hulladék mennyiségét minél inkább lecsökkentse:
 • Lehetőség szerint nem vásárol olyan dolgokat,
  amire nincs szüksége, ezért listát csinál.
 • Vásárlásai során magával viszi bevásárló szatyrát, valamint a korábban kapott műanyag zacskókat, hogy
  ne kelljen feleslegesen újabb zacskókat kérnie.
 • A használt zacskót otthon újrahasználja, például szemetet rak bele.
 • Igyekszik olyan termékeket vásárolni, melyek vissza-
  váltható csomagolásban vannak, különösen akkor, ha ugyanazon termék esetén lehetősége van a választásra a visszaváltható és az eldobható csomagolás között.
 • Jobban kedveli az utántöltő csomagolásban lévő termékeket a drágább készre csomagolt termékeknél.
 • Igyekszik környezetbarát emblémával ellátott termékeket, illetve olyan termékeket vásárolni, melyek
  a belőlük képződő hulladék kezelését nehezítő veszélyes összetevőket nem tartalmaznak, illetve kevesebbet tartalmaznak és/vagy hulladékként történő kezelésük egyszerűbb módszerekkel is biztonságosan megoldható.
 • Megnézi a termékek minőség megőrzési idejét, s csak olyan és annyi terméket vesz, amennyit a minőség megőrzési idő elteltéig felhasznál.
 • A termékek hulladékká válása előtt törekszik azok újra-használatára (például a konzerves üvegekbe befőttet tesz el, vagy más dolgok tárolására használja), a vissza-váltható csomagolásokat visszaváltja, a használt termé-keket értékesíti vagy karitatív szervezeteknek vagy más rászorulóknak elajándékozza, illetve elviszi a hulladék-kezelési rendszerek keretén belül kialakításra kerülő újrahasználati központokba.
 • Akinek lehetősége van a biológiailag bontható hulladékok kezelésére (pl. kertes házban lakik), az a mindennapi élet során képződő biológiailag bontható melléktermé-keket, mint például az élelmiszer feldolgozás maradék-anyagait, házilag komposztálja, s a képződő komposztot talajerő utánpótlásra és a talaj vízvisszatartó képességé-nek javítására felhasználja.
A képződő hulladékkal a környezettudatos ember többek között a következőket teheti:
 • Elolvassa a termékismertetőket, s amennyiben azokon a képződő hulladék
  kezelésére vonatkozó előírások vannak, a későbbiek folyamán az abban
  foglaltaknak megfelelően jár el.
 • Az önkormányzat által tervezett hulladékkezelésnek megfelelően szelektíven gyűjti a hulladékokat, s azokat az arra kijelölt központi gyűjtőhelyekre viszi: a műanyag-, üveg-,
  fém- és papírcsomagolást a hulladékgyűjtő-szigetekre és a hulladékbegyűjtő-udvarokra,
  a veszélyes hulladékokat és az egyéb speciális kezelést igénylő hulladékokat a hulladék-begyűjtő-udvarokra, illetve a gyártók által kijelölt gyűjtőhelyekre, a komposztálható
  szerves hulladékokat a hulladékbegyűjtő-udvarokra, illetve az önkormányzatok által
  kijelölt edényzetekbe, az egyéb hasznosítható hulladékokat pedig a hulladékkezelők
  által kihelyezett edényzetekbe helyezi el.
 • Új elektromos és elektronikus termék, elem és akkumulátor gyógyszerek
  vásárlásakor a régit, lejártat visszaviszi a kereskedőnek, forgalmazónak.
 • A ronccsá vált gépjárművét autóbontóba viszi.
 • A háztartási hulladékkal együtt nem kezelhető hulladékot hulladékbegyűjtő-udvarba
  viszi vagy a szervezett lomtalanításokkor rakja ki az önkormányzatok által
  meghatározott módon.
 • A hasznosítható hulladékok egy részét hulladékkereskedőknek is értékesítheti (például fémek).
 • Ügyel arra, hogy a szelektíven gyűjtött hulladékok - a hasznosításuk elősegítése érdekében - tisztán és megfelelően előkészítve (összenyomva, összerendezve, megfelelően csomagolva stb.) kerüljenek összegyűjtésre.
 • Nem szemetel, és környezetét tisztán tartja.
 • Fellép a szemetelőkkel és az illegális hulladéklerakókkal szemben.
Az alábbi oldalakon találhatsz bővebb információt
a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségeiről:

http://www.kvvm.hu/szelektiv/

http://www.fkf.hu/portal/page/portal/fkf/
szolg/Lakossag/Hulladek/Szelektiv